Cho Thuê Máy Tạo Oxy Tại Đà Nẵng

  Dịch vụ chúng tôi cho thuê máy tạo oxy 

  Máy tạo oxy có thể điều chỉnh được lượng khí oxy từ 1 dến 5 lít/phút

  1 Giao tận nhà

  2 Hướng dẫn sử dụng

  3 Hướng dẫn để nhận biết kín của máy

  4 Có máy dự phòng khi cần